Mô tả sản phẩm

          Quy cách

  • Đường kính ngoài  : 17cm  
  • Đường kính trong : 4.55 cm
  • Dày:  2mm
  • Sốrăng: 28 răng