Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật 

Số lượng trục ngang lớn nhất 2+2
Số lượng trục đứng lớn nhất 8
Tốc độ cuốn phôi trục X 30 m/phút
Tốc độ cuốn phôi trục Y 30 m/phút
Tốc độ cuốn phôi trục Z 15 m/phút
Kích thước trục X 270~3000 mm
Kích thước trục Y 150~920 mm
Kích thước trục Z 12~50 mm
Khoảng cách giữa các lỗ khoan ngang 32 mm
Khoảng cách giữa các lỗ khoan dọc 32 mm
Đường kính lỗ khoan ngang lớn nhất 12 mm
Đường kính lỗ khoan dọc lớn nhất N” 8 x 12 mm
Chiều sâu khoan ngang lớn nhất 30 mm
Chiều sâu khoan dọc lớn nhất 45 mm
Motor trục chính 1.5 KW 2.27HP
Áp suất làm việc 0.6~0.8 MPA
Kích thước máy 2100 x 1280 x1600 mm
Khối lượng tịnh 820 kg
Khối lượng tổng thể 1020 kg