Mô tả sản phẩm

         Quy cách

  • Đường kính ngoài  : 35cm  
  • Đường kính trong : 5.08 cm
  • Dày: 5mm
  • Số răng:  70 răng