Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật
Model: SD-6T
* Công suất mô tơ trục: 2HP x 6cái
* Sử dụng đầu khoan: 5 mũi , khoảng cách giữa các mũi 32 mm x 6cái
* Khoảng cách khoan lớn nhất: 3000mm
* Khoảng cách khoan nhỏ nhất: 280mm
* Khoảng cách khoan song song lớn nhất giữa các mũi khoan: 2500mm
* Khoảng cách khoan song song nhỏ nhất giữa các mũi khoan: 300mm
* Độ sâu lớn nhất của mũi khoan: 80mm
* Trục kẹp: 6 cái
* Khoảng cách lớn nhất từ trục đến bàn làm việc: 60mm
* Các trụ chứa mô tơ khoan có thể xoay từ 0-90 độ.