Mô tả sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT      
Model: SS-260    

*         Motor trục chính: 2hp x 2
*         Số lượng trục chính: 10 cái
*         Số lượng buly: 10 cái
*         Số lượng kẹp phôi: 4 cái
*         Kích thước bàn máy: 300×1800 mm