Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Hệ thống ghép dọc tự động MHS1525LD X600II

  1.MXZ3515 Máy finger tự động phải  2.MXZ3515T Máy finger tự động trái  3.MHB1525L 2 máy ghép finger
Kích thước làm việc nhỏ nhất:200 x 30 x 20mm Kích thước làm việc nhỏ nhất:200 x 30 x 20mm Kích thước làm việc: >6200
(không giới hạn, có nhiều
kích thước khác nhau)x 150x 80 mm
Đường kính trục chính:φ70mm Đường kính trục chính:φ70mm Kích thước làm việc nhỏ
nhất: 2000 x 30 x 15mm
Đường kính lưỡi cưa mồi:φ160mm Đường kính lưỡi cưa mồi:φ160mm Đường kính lưỡi cưa chính: φ355mm
Kích thước lưỡi cắt:φ255mm Kích thước lưỡi cắt:φ255mm Tốc độ trục chính: 3700 vòng/phút
Tốc độ trục chính:5000vòng/phút Tốc độ trục chính:5000vòng/phút Áp suất làm việc: 0.5–0.8 Mpa
Áp suất làm việc: 0.8M.pa Áp suất làm việc: 0.8M.pa Tổng công suất: 6.7kw
Tổng công suất: 16,12kw Tổng công suất: 18,74kw Gồm: Băng tảI vào MF756,
Băng tảI tách MF762, Băng tảI roller MF746, Băng tảI chuyền MF761