Mô tả sản phẩm

        Thông số kỹ thuật
        Model: GB-190

  • Kích thước làm việc lớn nhất: 2400 x 1200 mm
  • Kích thước băng nhám: 150 x 6452 mm
  • Mô tơ băng nhám:5 HP
  • Khối lượng: 250/310 kg
  • Kích thước máy: 3330x870x1500 mm
  • Kích thước đóng gói: 3580x1120x1850 mm