Mô tả sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bao gồm:

1 Máy chà nhám thùng 1300 mm 3 trục mặt dưới
– Chiều rộng làm việc: 50-1300 mm
– Chiều dày làm việc: 3-160 mm
– Chiều dài làm việc: ≧ 420 mm
– Công suất motor trục số 1: 30 KW
– Công suất motor trục số 2: 22 KW
– Công suất motor trục số 3: 15 KW
– Công suất motor băng tải: 4 KW
– Công suất motor nâng hạ: 0,37 KW
– Tốc độ băng nhám số 1: 22 mét/giây
– Tốc độ băng nhám số 1: 18 mét/giây
– Tốc độ băng nhám số 3: 12 mét/giây
– Kích thước giấy nhám: 1320*2200mm
– Lượng khí tiêu thụ: 8500 m3/giờ
– Tốc độ băng tải: 5-25 mét/phút
– Khối lượng máy: 4500 kg
2 Máy chà nhám thùng 1300 mm 3 trục mặt trên
– Chiều rộng làm việc: 50-1300 mm
– Chiều dày làm việc: 3-160 mm
– Chiều dài làm việc: ≧ 420 mm
– Công suất motor trục số 1: 30 KW
– Công suất motor trục số 2: 22 KW
– Công suất motor trục số 3: 15 KW
– Công suất motor băng tải: 4 KW
– Công suất motor nâng hạ: 0,37 KW
– Tốc độ băng nhám số 1: 22 mét/giây
– Tốc độ băng nhám số 2: 18 mét/giây
– Tốc độ băng nhám số 2: 12 mét/giây
– Kích thước giấy nhám: 1320*2200 mm
– Lượng khí tiêu thụ: 8500 m3/giờ
– Tốc độ băng tải: 5-25 mét/phút
– Khối lượng máy: 4500 kg
3 Băng tải trung gian
– Kích thước: 2300*1300 mm
– Công suất motor cuốn phôi: 0,75 KW
– Tốc độ cuốn phôi: 5-25 mét/phút